Kontakt

Rapier s.r.o. – prevádzkovateľ internetového obchodu www.minox.sk

Prevádzka ZVOLEN: Neresnická cesta, 960 01  Zvolen
Sídlo spoločnosti: Nová 118/20, 962 62 Sása
E-mail:     office@rapier.sk

Mobil pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU: +421 (0)907 467 118,  +421 (0)917 764 623,
+421 (0)917 964 555
Mobil pre ČESKÚ REPUBLIKU: +420 723 266 389

Výpis obchodného registra: Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo-15906/S
IČO : 44565445, DIČ DPH : SK2820000645

Platobné údaje pre SR: VÚB banka – č.ú.:2552761157/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0025 5276 1157  SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Platobné údaje pre ČR: Raiffeisen Bank – č.ú.:6946319001/5500
IBAN: CZ 7655 0000 0000 6946 3190 01
SWIFT: RZBCCZPP
Adresa banky:
Raiffeisenbank a.s, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, pobočka Brno – Olympia, U dálnice 777, 664 42 Modřice

Kontrolný orgán:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava