Kontakt

Rapier s.r.o. – prevádzkovateľ internetového obchodu www.minox.sk

Prevádzka ZVOLEN: Neresnická cesta, 960 01  Zvolen
Sídlo spoločnosti: Nová 118/20, 962 62 Sása
E-mail:     office@rapier.sk

Mobil pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU: +421 (0)907 467 118, +421 (0)917 964 555
Mobil pre ČESKÚ REPUBLIKU: +420 723 266 389

Výpis obchodného registra: Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo-15906/S
IČO : 44565445, DIČ DPH : SK2820000645

Platobné údaje pre SR: VÚB banka – č.ú.:2552761157/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0025 5276 1157  SWIFT: SUBASKBX
Adresa banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Platobné údaje pre ČR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: CZ3527000000002109940740
SWIFT: BACXCZPP
Adresa banky:
Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Kontrolný orgán:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava