Kontakt

Rapier s.r.o. – prevádzkovateľ internetového obchodu www.minox.sk

Prevádzka ZVOLEN: Neresnická cesta, 960 01  Zvolen
Sídlo spoločnosti: Nová 118/20, 962 62 Sása
E-mail:     office@rapier.sk

Mobil pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU: +421 (0)907 467 118, +421 (0)917 964 555
Mobil pre ČESKÚ REPUBLIKU: +420 727 851 471

Výpis obchodného registra: Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo-15906/S
IČO : 44565445, DIČ DPH : SK2820000645

Platobné údaje pre SR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
IBAN: SK3811110000001131350005  SWIFT: UNCRSKBX
Adresa banky: pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka číslo: 2310/B

Platobné údaje pre ČR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: CZ3527000000002109940740
SWIFT: BACXCZPP
Adresa banky:
Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Kontrolný orgán:
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava